Obchodní podmínky

 

Základní ustanovení

1. Obchodní podmínky internetového obchodu www.Tonerkseft.cz upravují dodavatelsko - odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží. Považují se závazné při prodeji zboží kupujícímu.

2. Provozovatelem internetového obchodu www.Tonerkseft.cz je fyzická osoba Lukáš Paufošima, IČ: 762 984 42, se sídlem Čejkovická 4093/13, 628 00 Brno (dále je prodávající).

3. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která realizuje objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.Tonerkseft.cz (dále jen kupující).

4. Veškeré vztahy, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami.


Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


Cenové + platební podmínky a čas plnění

1. Ceny uvedené na www.Tonerkseft.cz jsou konečné, firma Lukáš Paufošima je plátce DPH . Prodejce si vyhrazuje právo změny cen v případě kursových změn a změn cen u dodavatelů.

2. Prodej zboží se realizuje na základě objednávek kupujícího vytvořených ve virtuálním obchodě po úspěšné online registraci. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- Identifikaci kupujícího
- Množství požadovaných kusů produktu,
- Požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží a místo plnění
- Cenu

3. Informace, které nám poskytnete s prostřednictvím formuláře, který slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.

4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

5. Způsob platby:

a) převodem na účet v Fio banka

b) dobírkou

c) v hotovosti při osobním předání (po předešlé domluvě).

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“


Dopravní, expediční podmínky. Nevyzvednuté objednávky

1. Objednané zboží zasíláme Českou poštou. O expedici budete informování emailem. Pokud zboží do 2-3 dnů od odeslání neobdržíte / kromě víkendů / Kontaktujte nás na níže uvedených číslech a my Vám řekneme kvůli čemu Váš balíček nebyl doručen.

2. Expediční doba je doba, v níž je objednaný produkt předán k přepravě České pošty. Tato doba se může lišit u každého produktu a je uvedena v podrobném popisku každého zboží. Standartně 5-10 pracovních dní.

Reklamace

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen okamžitě reklamovat u dopravce neúplnost dodávky (počet balení) a fyzické poškození zásilky. O zjištěných vadách dodávky je povinen s dopravcem sepsat protokol.

V případě vnějšího poškození obalu je povinen společně s dopravcem zásilku rozbalit a ověřit fyzický stav dodaného zboží. O zjištěných vadách dodávky je kupující, který není spotřebitelem, povinen s dopravcem sepsat protokol.

Pokud nebude sepsán protokol dle bodu 1. popř. bodu 2. s dopravcem, nebude dodavatel akceptovat reklamace vad a nedostatků, které na dodaném zboží vznikly v důsledku chyby nebo nedbalosti dopravce. Doporučujeme kupujícím poškozené zásilky nepřevzít a o této skutečnosti neprodleně informovat internetový obchod www.tonerkseft.cz.

Jakékoliv nedostatky zásilky z hlediska kompletnosti a úplnosti je povinen kupující, který není spotřebitelem, reklamovat bez zbytečné časové prodlevy, nejpozději však následující pracovní den po převzetí zásilky.

Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, předejdete tak sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména práva uplatnit reklamaci.


Záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti s Vámi a v souladu s platným právním řádem České republiky. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. chyby. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Pro spotřební materiál lze uplatnit reklamaci vady nejlépe v případě, že rozsah spotřeby náplně toneru nebo inkoustové náplně nepřevýší do 15%. V ostatních případech není samozřejmě reklamace vyloučena, bude se ovšem při ní vycházet z toho (pokud se neprokáže opak), že kupující spotřební materiál používal i přes to, že vykazoval vadu a jako takový jej měl bez zbytečného odkladu reklamovat ihned po tom, kdy se vada projevila. Jiné vady spotřebního materiálu (nemající vliv na kvalitu tisku) lze uplatnit kdykoliv bez ohledu na spotřebovanou náplň. Právo spotřebitele uplatnit reklamaci není nijak dotčeno.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku!) na adresu naší firmy
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) reklamované zboží zabalte do původního obalu nebo bezpečně, aby při přepravě nebylo poničeno.
5) osobně v naši kanceláři (po předchozí telefonické dohodě)


Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

 

Zrušení objednávky

Objednávku je možné zrušit do 48h od zadání. Při překročení dodací lhůty uvedené u zboží (standartně 5-10 pracovních dní) je možné objednávku zrušit, případně změnit.

Informace o zboží

1. Veškeré uvedené informace o zboží jsou převzaté od našich dodavatelů. Nepřebíráme zodpovědnost za jejich platnost. V případě obrázků uvedených u zboží se jedná o ilustrační obrázky, takže nemusí být převzaty z uvedeného zboží.


Odstoupení od kupní smlouvy

Inkoustové náplně a tonery po otevření originálního balení jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze. Kupující má právo bez udání důvodu vrátit pouze neotevřené inkoustové náplně a tonery, a to až do 6 měsíců od převzetí zásilky. Takto lze vrátit pouze zboží, jehož doba použitelnosti vyznačená výrobce na obalu je minimálně 6 měsíců, a to pouze v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu.

V souladu s § 53, odst. 7 Obč.Z. má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.


Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, nebo při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.4. Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
Závěrečná ustanovení


1. Tyto obchodní jsou platné pro všechny obchodní případy uzavřené firmou Lukáš Paufošima, ode dne 1.1.2014

2. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si firma Lukáš Paufošima, vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem minimálně měsíc dopředu.

V Brně, dne 01.01. 2016